เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 08 Oct 2019 6D3N EASY KOREA LOVE AUTUMN พักซกโซ 1 คืน โซล 2 คืน AIR ASIA 16,900 Available
11 - 16 Oct 2019 6D3N EASY KOREA LOVE AUTUMN พักซกโซ 1 คืน โซล 2 คืน AIR ASIA 18,900 Available
16 - 21 Oct 2019 6D3N EASY KOREA LOVE AUTUMN พักซกโซ 1 คืน โซล 2 คืน AIR ASIA 16,900 Available
19 - 24 Oct 2019 6D3N EASY KOREA LOVE AUTUMN พักซกโซ 1 คืน โซล 2 คืน AIR ASIA 18,900 Available
29 Oct - 03 Nov 2019 6D3N EASY KOREA LOVE AUTUMN พักซกโซ 1 คืน โซล 2 คืน AIR ASIA 17,900 Available
31 Oct - 05 Nov 2019 6D3N EASY KOREA LOVE AUTUMN พักซกโซ 1 คืน โซล 2 คืน AIR ASIA 17,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY KOREA LOVE AUTUMN พักซกโซ 1 คืน โซล 2 คืน
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานอินชอน – เกาะนามิ – วัดนักซานซา
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงงานสาหร่าย + KIMCHI SCHOOL + ฮันบก – ทงแดมุน
วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล – COSMETIC SHOP – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี – โซลทาวเวอร์ - เมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
วันที่ 6 อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
Flights
AIR ASIA
Departure Flight: XJ 700 DMK - ICN (02.35 - 10.05)
Arrival Flight: XJ 703 ICN - DMK (00.20 - 04.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 16,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 16,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 16,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 8,900
พักเดี่ยว 6,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 8,900
มัดจำ 10,000
Period
03 - 08 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email