เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 24 Aug 2019 4D3N EASY WONDER PACKAGE MALDIVES 4D3N AUG-OCT 2019 BANGKOK AIRWAYS 40,900 Available
28 - 31 Aug 2019 4D3N EASY WONDER PACKAGE MALDIVES 4D3N AUG-OCT 2019 BANGKOK AIRWAYS 40,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WONDER PACKAGE MALDIVES 4D3N AUG-OCT 2019
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า – Adaaran Select Huddhuranfus
วันที่ 2 Adaaran Select Huddhuranfushi – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติม ของทางรีสอร์ท – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
วันที่ 3 Adaaran Select Huddhuranfushi – Check-in สู่ Adaaran Prestige Ocean Villas – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมของทางรีสอร์ท
วันที่ 4 Adaaran Prestige Ocean Villas – ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า - กรุงเทพฯ
Flights
BANGKOK AIRWAYS
Departure Flight: PG711 BKK - MLE (09.20 - 11.55)
Arrival Flight: PG712 MLE - BKK (12.45 - 19.25)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 40,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 40,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 40,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 0
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
Period
21 - 24 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 24 Aug 2019 4D3N EASY PACKAGE MALDIVES (HULHUMALE 3 NIGHT) MAY-SEP 2019 BANGKOK AIRWAYS 26,900 Available
28 - 31 Aug 2019 4D3N EASY PACKAGE MALDIVES (HULHUMALE 3 NIGHT) MAY-SEP 2019 BANGKOK AIRWAYS 26,900 Available
29 Aug - 01 Sep 2019 4D3N EASY PACKAGE MALDIVES (HULHUMALE 3 NIGHT) MAY-SEP 2019 BANGKOK AIRWAYS 26,900 Available