เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
31 Oct - 03 Nov 2019 4D3N EASY PACKAGE MALDIVES (HULHUMALE 3 NIGHT) MAY-SEP 2019 BANGKOK AIRWAYS 26,900 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY PACKAGE MALDIVES (HULHUMALE 3 NIGHT) MAY-SEP 2019
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่
วันที่ 2 SAND BANK (กิจกรรมทางน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค)
วันที่ 3 เที่ยวรีสอร์ทหรูบนเกาะ (รวมบุฟเฟต์อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)
วันที่ 4 เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ
Flights
BANGKOK AIRWAYS
Departure Flight: PG711 BKK - MLE (09.20 - 11.45)
Arrival Flight: PG712 MLE - BKK (12.40 - 19.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 26,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 26,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 26,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 0
พักคู่ (TWIN) 0
พักคู่ (DOUBLE) 0
พัก 3 ท่าน (TRIPLE) 0
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
Period
31 Oct - 03 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email