เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
17 - 18 Sep 2019 2D1N EASY WISH IN MYANMAR 2D1N (DD) JUL-MAR'20 NOK AIR 6,998 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WISH IN MYANMAR 2D1N (DD) JUL-MAR'20
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-เจดีย์ชเวโพนพวิน-เจดีย์มหาวิชยะ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2 ย่างกุ้ง-เจดีย์สุเล-เจดีย์โบตาทาวน์(เทพทันใจ เทพกระซิบ)-ตลาดสก็อต-วัดพระบารมี-พระหินอ่อน-ปางช้างเผือก-กรุงเทพ
Flights
NOK AIR
Departure Flight: DD4230 DMK - RGN (06.20-07.05)
Arrival Flight: DD4239 RGN - DMK (21.00-22.45)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 6,998
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 6,998
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 6,998
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 2,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 5,000
Period
17 - 18 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง photo photo
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email