เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 05 Oct 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Available
06 - 08 Oct 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Available
20 - 22 Oct 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Closed
23 - 25 Oct 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 12,900 Available
27 - 29 Oct 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Available
31 Oct - 02 Nov 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 12,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 27 Oct 2019 3D2N EASY DESIRE IN MYANMAR 3D2N (DD) JUL-MAR'20 NOK AIR 11,900 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY DESIRE IN MYANMAR 3D2N (DD) JUL-MAR'20
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินแขวน - หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - วัดไจ้คะวาย - ย่างกุ้ง - พระเจดีย์สุเล - พระนอนตาหวาน - ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง - ตลาดสก็อต - โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัดพระบารมี - พระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - กรุงเทพ
Flights
NOK AIR
Departure Flight: DD4230 DMK - RGN (06.45 - 07.30)
Arrival Flight: DD4239 RGN - DMK (21.00 - 22.45)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 11,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 11,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 5,000
Period
25 - 27 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email