เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 05 Dec 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 12,900 Available
04 - 06 Dec 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 12,900 Waitlist
09 - 11 Dec 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 12,900 Available
15 - 17 Dec 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Available
19 - 21 Dec 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Available
22 - 24 Dec 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
13 - 15 Dec 2019 3D2N EASY PASSION IN MYANMAR 3D2N (8M) JUL-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY PASSION IN MYANMAR 3D2N (8M) JUL-MAR'20
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดพระไฝเลื่อน-คิมปูนแคมป์-พระธาตุอินแขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินแขวน-หงสาดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-วัดไจ้คะวาย-พระนอนยิ้มหวาน-ย่างกุ้ง-พระเจดีย์สุเล-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง - ตลาดสก็อต - โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัดพระบารมี - พระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - กรุงเทพ
Flights
MYANMAR AIRWAYS
Departure Flight: 8M336 BKK-RGN (10.40-11.25)
Arrival Flight: 8M331 RGN-BKK (17.25-19.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 11,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 11,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
พักคู่ (TWIN) 0
พักคู่ (DOUBLE) 0
พัก 3 ท่าน (TRIPLE) 0
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 5,000
Period
13 - 15 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 24 Dec 2019 3D2N EASY DESIRE IN MYANMAR 3D2N (DD) JUL-MAR'20 NOK AIR 11,900 Closed