เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
07 - 09 Apr 2019 3D2N EASY LUCKY IN MYANMAR (8M) APR-MAY'19 MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 12,900 Available
19 - 21 Apr 2019 3D2N EASY LUCKY IN MYANMAR (8M) APR-MAY'19 MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 12,900 Available
28 - 30 Apr 2019 3D2N EASY LUCKY IN MYANMAR (8M) APR-MAY'19 MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 12,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY LUCKY IN MYANMAR (8M) APR-MAY'19
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน ( - / กลางวัน /เย็น)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชเวตาเลียว – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (เช้า / กลางวัน/ เย็น)
วันที่ 3 ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางช้างเผือก – พระหินอ่อน – สนามบิน – กรุงเทพ (เช้า / กลางวัน / -)
Flights
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
Departure Flight: 8M336 BKK - RGN (10.40 - 11.25)
Arrival Flight: 8M331 RGN - BKK (16.40 - 18.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 12,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 12,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 12,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 9,900
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,900
มัดจำ 5,000
Period
07 - 09 Apr 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email