เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 05 Oct 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Available
06 - 08 Oct 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Available
20 - 22 Oct 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Closed
23 - 25 Oct 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 12,900 Available
27 - 29 Oct 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 11,900 Available
31 Oct - 02 Nov 2019 3D2N EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20 MYANMAR AIRWAYS 12,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (8M) OCT-MAR'20
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-คิ้มปูนแคมป์-พระธาตุอินแขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินแขวน-คิ้มปูนแคมป์-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ชเวตาเลียว-เจดีย์โบตาทาวน์(เทพทันใจ-เทพกระซิบ)-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก็อต-ปางช้างเผือก-พระหินอ่อน-กรุงเทพ
Flights
MYANMAR AIRWAYS
Departure Flight: 8M336 BKK-RGN (10.40-11.25)
Arrival Flight: 8M331 RGN-BKK (16.30-18.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 11,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 11,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 5,000
Period
03 - 05 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
11 - 12 Oct 2019 2D1N EASY WISH IN MYANMAR 2D1N (DD) JUL-MAR'20 NOK AIR 7,777 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 27 Oct 2019 3D2N EASY DESIRE IN MYANMAR 3D2N (DD) JUL-MAR'20 NOK AIR 11,900 Closed