เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 11 Sep 2019 9D6N EASY WONDER FRUIT TURKEY บินตรง TK พักโรงแรม 5 ดาว TURKISH AIRLINES 31,900 Available
17 - 25 Sep 2019 9D6N EASY WONDER FRUIT TURKEY บินตรง TK พักโรงแรม 5 ดาว TURKISH AIRLINES 31,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WONDER FRUIT TURKEY บินตรง TK พักโรงแรม 5 ดาว
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ –อิสตันบูล (บินตรง)
วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วันที่ 3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมสวนผลไม้เมืองอิสปาร์ต้า – เมืองคอนย่า
วันที่ 5 คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 6 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
วันที่ 7 กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 8 มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระรางวัลโดลมาบาห์เช – ท่าอากาศอิสตันบูล
วันที่ 9 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
Flights
TURKISH AIRLINES
Departure Flight: TK65 BKK - IST (21.45 - 04.10+1)
Arrival Flight: TK64 IST - BKK (20.15 - 09.50+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 31,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 31,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 31,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 17,900
พักเดี่ยว 8,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 15,000
Period
03 - 11 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email