เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 09 Oct 2019 9D6N EASY WONDER FRUIT TURKEY บินตรง TK พักโรงแรม 5 ดาว TURKISH AIRLINES 33,900 Available
08 - 16 Oct 2019 9D6N EASY WONDER FRUIT TURKEY บินตรง TK พักโรงแรม 5 ดาว TURKISH AIRLINES 34,900 Available
25 Oct - 02 Nov 2019 9D6N EASY WONDER FRUIT TURKEY บินตรง TK พักโรงแรม 5 ดาว TURKISH AIRLINES 33,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
08 - 15 Oct 2019 8D6N EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK) บินตรง พักโรงแรม 5ดาว TURKISH AIRLINES 29,900 Available
10 - 17 Oct 2019 8D6N EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK) บินตรง พักโรงแรม 5ดาว TURKISH AIRLINES 30,900 Available
17 - 24 Oct 2019 8D6N EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK) บินตรง พักโรงแรม 5ดาว TURKISH AIRLINES 30,900 Available
25 Oct - 01 Nov 2019 8D6N EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK) บินตรง พักโรงแรม 5ดาว TURKISH AIRLINES 29,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK) บินตรง พักโรงแรม 5ดาว
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วันที่ 3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 5 โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
วันที่ 6 เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
วันที่ 7 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
วันที่ 8 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
Flights
TURKISH AIRLINES
Departure Flight: TK59 BKK-IST (09.25-15.50)
Arrival Flight: TK58 IST-BKK (17.55-07.30)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 29,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 29,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 29,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 18,900
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 15,000
Period
08 - 15 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email