เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 08 Nov 2019 8D6N EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK) บินตรง พักโรงแรม 5ดาว TURKISH AIRLINES 30,900 Available
08 - 15 Nov 2019 8D6N EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK) บินตรง พักโรงแรม 5ดาว TURKISH AIRLINES 30,900 Available
15 - 22 Nov 2019 8D6N EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK) บินตรง พักโรงแรม 5ดาว TURKISH AIRLINES 30,900 Available
22 - 29 Nov 2019 8D6N EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK) บินตรง พักโรงแรม 5ดาว TURKISH AIRLINES 30,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 11 Nov 2019 8D6N EASY WONDERFUL IN TURKEY 8D6N (PS) UKRAINE AIRLINES 27,900 Available
11 - 18 Nov 2019 8D6N EASY WONDERFUL IN TURKEY 8D6N (PS) UKRAINE AIRLINES 28,900 Available
18 - 25 Nov 2019 8D6N EASY WONDERFUL IN TURKEY 8D6N (PS) UKRAINE AIRLINES 27,900 Available
25 Nov - 02 Dec 2019 8D6N EASY WONDERFUL IN TURKEY 8D6N (PS) UKRAINE AIRLINES 28,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WONDERFUL IN TURKEY 8D6N (PS)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เคียฟ – อิสตันบูล
วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วันที่ 3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 5 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
วันที่ 6 เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
วันที่ 7 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
วันที่ 8 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
Flights
UKRAINE AIRLINES
Departure Flight: PS272 BKK-KBP / PS715 KBP-IST (12.05-17.55 / 19.30-22.30)
Arrival Flight: PS714 IST-KBP / PS271 KBP-BKK (16.30-17.30 / 19.55-09.55+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 27,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 27,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 27,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 15,900
พักเดี่ยว 8,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 15,000
Period
04 - 11 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email