เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
07 - 11 Nov 2019 5D3N EASY EXPLORER CAPITAL OF UKRAINE 5D3N BY PS (NOV) Ukraine International Airlines 39,990 Available
18 - 22 Nov 2019 5D3N EASY EXPLORER CAPITAL OF UKRAINE 5D3N BY PS (NOV) Ukraine International Airlines 39,990 Available