เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
16 - 20 Mar 2020 5D3N EASY UNSEEN KIEV UKRAINE 5D3N BY PS (MAR-MAY) Ukraine International Airlines 36,990 Available
23 - 27 Mar 2020 5D3N EASY UNSEEN KIEV UKRAINE 5D3N BY PS (MAR-MAY) Ukraine International Airlines 39,990 Available
05 - 09 Apr 2020 5D3N EASY UNSEEN KIEV UKRAINE 5D3N BY PS (MAR-MAY) Ukraine International Airlines 37,990 Available
12 - 16 Apr 2020 5D3N EASY UNSEEN KIEV UKRAINE 5D3N BY PS (MAR-MAY) Ukraine International Airlines 45,990 Available
03 - 07 May 2020 5D3N EASY UNSEEN KIEV UKRAINE 5D3N BY PS (MAR-MAY) Ukraine International Airlines 39,990 Available
10 - 14 May 2020 5D3N EASY UNSEEN KIEV UKRAINE 5D3N BY PS (MAR-MAY) Ukraine International Airlines 38,990 Available