เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
16 - 20 Mar 2020 5D3N EASY UNSEEN KIEV UKRAINE 5D3N BY PS (MAR-MAY) Ukraine International Airlines 36,990 Available
23 - 27 Mar 2020 5D3N EASY UNSEEN KIEV UKRAINE 5D3N BY PS (MAR-MAY) Ukraine International Airlines 39,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY UNSEEN KIEV UKRAINE 5D3N BY PS (MAR-MAY)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กรุงเคียฟ
วันที่ 2 กรุงเคียฟ – วิหารเซนต์วลาดิเมีย – มหาวิทยาลัยเชฟเชนโก้ – โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – โบสถ์เซนต์แอนดรู – ห้างสรรพสินค้า Tsum ถนน Khreshchatyk Street
วันที่ 3 กรุงเคียฟ – มหาวิหารอารามหลวง – ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – ห้าง Ocean Plaza Mall
วันที่ 4 กรุงเคียฟ – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง – ท่าอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT
วันที่ 5 กรุงเทพฯ
Flights
Ukraine International Airlines
Departure Flight: PS272 (1205 - 1755)
Arrival Flight: PS271 (1955 - 0955)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 36,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 36,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 34,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 6,500
พักคู่ (TWIN) 0
พักคู่ (DOUBLE) 0
พัก 3 ท่าน (TRIPLE) 0
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 9,000
มัดจำ 20,000
Period
16 - 20 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email