เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
18 - 21 Sep 2019 4D3N EASY DAZZLING BANA HILL V.1 (VZ) พักบาน่าฮิลล์ JUN - OCT 19 VIETJET AIR 11,900 Closed
22 - 25 Sep 2019 4D3N EASY DAZZLING BANA HILL V.1 (VZ) พักบาน่าฮิลล์ JUN - OCT 19 VIETJET AIR 11,900 Closed
25 - 28 Sep 2019 4D3N EASY DAZZLING BANA HILL V.1 (VZ) พักบาน่าฮิลล์ JUN - OCT 19 VIETJET AIR 11,900 Waitlist
29 Sep - 02 Oct 2019 4D3N EASY DAZZLING BANA HILL V.1 (VZ) พักบาน่าฮิลล์ JUN - OCT 19 VIETJET AIR 11,900 Closed
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 22 Sep 2019 4D3N EASY DAZZLING BANA HILL V.2 (VZ) พักบาน่าฮิลล์ APR - OCT 19 VIETJET AIR 12,900 Closed
26 - 29 Sep 2019 4D3N EASY DAZZLING BANA HILL V.2 (VZ) พักบาน่าฮิลล์ APR - OCT 19 VIETJET AIR 12,900 Closed

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY DAZZLING BANA HILL V.2 (VZ) พักบาน่าฮิลล์ APR - OCT 19
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
วันที่ 2 เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
วันที่ 3 เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
วันที่ 4 เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพ ฯ
Flights
VIETJET AIR
Departure Flight: VZ962 BKK - DAD (15.50 - 17.30)
Arrival Flight: VZ963 DAD - BKK (18.15 - 19.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 12,900 > 9,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 9,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 9,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 7,900
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 3,500
มัดจำ 5,000
Period
19 - 22 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง photo
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email