เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 23 Jul 2019 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19 VIETJET AIR 12,900 Closed
28 - 31 Jul 2019 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19 VIETJET AIR 13,900 Waitlist

Program Information Closed

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – บุฟเฟ่ห์ BBQ ปิ้งย่าง
วันที่ 2 ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด
วันที่ 3 มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์
วันที่ 4 เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ
Flights
VIETJET AIR
Departure Flight: VZ940 BKK-DLI (11.20-13.05)
Arrival Flight: VJ805 SGN-BKK (17.35-19.05)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 12,900 > 8,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 8,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 8,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 7,900
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 3,500
มัดจำ 5,000
Period
20 - 23 Jul 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง photo
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email