เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
02 - 05 Oct 2019 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19 VIETJET AIR 11,900 Available
05 - 08 Oct 2019 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19 VIETJET AIR 12,900 Available
13 - 16 Oct 2019 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19 VIETJET AIR 13,900 Available
16 - 19 Oct 2019 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19 VIETJET AIR 11,900 Available
19 - 22 Oct 2019 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19 VIETJET AIR 12,900 Available
20 - 23 Oct 2019 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19 VIETJET AIR 13,900 Available
27 - 30 Oct 2019 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19 VIETJET AIR 11,900 Closed
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 Oct - 02 Nov 2019 4D3N EASY AWESOME DALAT SAIGON (บินเข้าดาลัด-บินออกโฮจิมินห์)OCT'19 - MAR'20 VIETJET AIR 11,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY AWESOME DALAT SAIGON (บินเข้าดาลัด-บินออกโฮจิมินห์)OCT'19 - MAR'20
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย
วันที่ 2 ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด
วันที่ 3 มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์
วันที่ 4 เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ
Flights
VIETJET AIR
Departure Flight: VZ940 BKK-DLI (11.20-13.05)
Arrival Flight: VJ805 SGN-BKK (17.35-19.05)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 11,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 11,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 7,900
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 3,500
มัดจำ 5,000
Period
30 Oct - 02 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email