เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
ที่นั่งจะ CONFIRM เมื่อท่านได้รับ Invoice แล้วเท่านั้น
26 - 30 Apr 2019 5D3N EASY KOREA LOVELY SPRING JIN AIR 18,900 Waitlist
27 - 29 Apr 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Closed
28 Apr - 02 May 2019 5D3N EASY KOREA LOVELY SPRING JIN AIR 18,900 Closed
28 - 30 Apr 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Closed
28 Apr - 01 May 2019 4D3N EASY IMPRESSIONS HOI AN BANA HILL (VZ) พักหรู 5 ดาว APR-MAY 19 VIETJET AIR 13,900 Waitlist
28 - 30 Apr 2019 3D2N EASY LUCKY IN MYANMAR (8M) APR-MAY'19 MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 11,900 Waitlist
30 Apr - 03 May 2019 4D3N EASY IMPRESSIONS HOI AN BANA HILL (VZ) พักหรู 5 ดาว APR-MAY 19 VIETJET AIR 13,900 Available