เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
09 - 15 Oct 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 39,990 Available
18 - 24 Oct 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 38,990 Available
18 - 24 Oct 2020 7D4N EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX JUN-OCT'20 Cathay Pacific Airways 46,990 Available