เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 30 Dec 2019 7D4N EASY CHRISTMAS MARKET EUROPE 7D4N BY CX (GER-BE-NE) CATHAY PACIFIC 45,990 Closed
25 Dec 2019 - 01 Jan 2020 8D5N EASY SCENIC BEAUTY EUROPE 8D5N BY QR (FR-SW-IT) DEC-JAN QATAR AIRWAYS 63,990 Available
17 - 23 Jan 2020 7D 4N EASY ENCHANTED EUROPE 7D4N BY QR (SW-IT) DEC-FEB QATAR AIRWAYS 43,990 Available
18 - 25 Jan 2020 8D5N EASY SCENIC BEAUTY EUROPE 8D5N BY QR (FR-SW-IT) DEC-JAN QATAR AIRWAYS 47,990 Available
06 - 12 Feb 2020 7D 4N EASY TURISMO ESPANA 7D4N BY CX (BCN-MAD) FEB 20 CATHAY PACIFIC 40,990 Available
16 - 23 Feb 2020 8D 5N SCENIC BEAUTY EUROPE 8D5N BY QR (FR-SW-IT) QATAR AIRWAYS 51,990 Waitlist
25 Feb - 02 Mar 2020 7D 4N EASY TURISMO ESPANA 7D4N BY CX (BCN-MAD) FEB 20 CATHAY PACIFIC 38,990 Available
17 - 23 Mar 2020 7D4N EASY CHARMING VILLAGE EUROPE 7D4N BY CX (FR-SW) MAR 20 CATHAY PACIFIC 42,990 Available
31 Mar - 06 Apr 2020 7D 4N EASY TULIP FESTIVAL 7D4N BY CX (GER-BE-NE) CATHAY PACIFIC 45,990 Closed