เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 Feb - 02 Mar 2020 7D 4N EASY TURISMO ESPANA 7D4N BY CX (BCN-MAD) FEB 20 CATHAY PACIFIC 38,990 Closed
17 - 23 Mar 2020 7D4N EASY CHARMING VILLAGE EUROPE 7D4N BY CX (FR-SW) MAR 20 CATHAY PACIFIC 42,990 Closed
31 Mar - 06 Apr 2020 7D 4N EASY TULIP FESTIVAL 7D4N BY CX (GER-BE-NE) CATHAY PACIFIC 45,990 Closed
01 - 07 Jun 2020 7D4N EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX JUN-OCT'20 Cathay Pacific Airways 46,990 Available
14 - 20 Jun 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 37,990 Available
25 - 31 Aug 2020 7D4N EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX JUN-OCT'20 Cathay Pacific Airways 44,990 Available
26 Aug - 01 Sep 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 39,990 Available
07 - 13 Sep 2020 7D4N EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX JUN-OCT'20 Cathay Pacific Airways 44,990 Available
13 - 19 Sep 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 39,990 Available
09 - 15 Oct 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 39,990 Available
18 - 24 Oct 2020 7D4N EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX JUN-OCT'20 Cathay Pacific Airways 46,990 Available
18 - 24 Oct 2020 7D 4N EASY CLASSIC ITALY 7D4N (CX) JUN-OCT Cathay Pacific 38,990 Available