เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 - 29 Apr 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Closed
28 - 30 Apr 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Closed
04 - 06 May 2019 3D2N EASY LUCKY IN HONGKONG 9 TEMPLE (CX) MAY-JUN'19 CATHEY PACIFIC 18,900 Closed
05 - 07 May 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Waitlist
18 - 20 May 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 18,900 Closed
24 - 26 May 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
26 - 28 May 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
31 May - 02 Jun 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
02 - 04 Jun 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
09 - 11 Jun 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
22 - 24 Jun 2019 3D2N EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 15,900 Available
23 - 25 Jun 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
30 Jun - 02 Jul 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) APR-JUN'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
06 - 08 Jul 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
12 - 14 Jul 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
21 - 23 Jul 2019 3D2N EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE (CX) JUL-SEP'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
27 - 29 Jul 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 21,900 Available
03 - 05 Aug 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
11 - 13 Aug 2019 3D2N EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE (CX) JUL-SEP'19 CATHEY PACIFIC 19,900 Available
24 - 26 Aug 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
30 Aug - 01 Sep 2019 3D2N EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE (CX) JUL-SEP'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
01 - 03 Sep 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
08 - 10 Sep 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 16,900 Available
20 - 22 Sep 2019 3D2N EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE (CX) JUL-SEP'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
28 - 30 Sep 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
11 - 13 Oct 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 21,900 Available
13 - 15 Oct 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 21,900 Available
27 - 29 Oct 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 19,900 Available