เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
09 - 12 May 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 19,900 Closed
12 - 16 May 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 35,900 Closed
13 - 17 May 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 35,900 Closed
16 - 19 May 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 21,900 Available
23 - 26 May 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 20,900 Available
01 - 05 Jun 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 33,900 Available
03 - 07 Jun 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 32,900 Available
08 - 12 Jun 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 33,900 Available
10 - 14 Jun 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 32,900 Available
13 - 16 Jun 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 20,900 Available
15 - 19 Jun 2019 5D3N EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) MAY-JUN'19 JAPAN AIRLINES 33,900 Available
27 - 30 Jun 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 20,900 Available
13 - 16 Jul 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 21,900 Waitlist
25 - 28 Jul 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 21,900 Available
08 - 11 Aug 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 20,900 Waitlist
22 - 25 Aug 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 20,900 Waitlist
11 - 14 Oct 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 22,900 Available
17 - 20 Oct 2019 4D2N EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT'19 PEACH AIR 20,900 Available